top of page

Warsztaty menadżerskie

Niewielu pracowników zdaje sobie sprawę, że zostanie menedżerem lub każdy awans to ogromna zmiana na poziomie indywidualnej tożsamości. Zwykle wymaga nowego podejścia i umiejętności, które często nie są widoczne na pierwszy rzut oka.

Wspieramy osoby w rozpoznaniu tej zmiany i jej naturalnych procesów, aby pomyślnie przejść przez tę zmianę. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to oczywiste.

Umiejętności organizacyjne i ludzkie są niezbędne w dojrzewaniu na nowych stanowiskach.  AMC pomaga wzmocnić umiejętności analityczne, relacyjne a także zdolność do adaptacji i innowacji.  

.  

Dalej
Square Stage

Praca i rozwój zespołu  

Rozwój członków zespołu jest kluczem do realizacji celów strategicznych firmy.  Dobry lider poświęca wystarczające zasoby, aby zbudować zespół wysoce kompetentnych osób. 
Indywidualne plany rozwoju muszą być dostosowane specjalnie dla każdego członka zespołu , określając obszary do wzmocnienia i poprawy, kamienie milowe do osiągnięcia oraz sposoby jakimi lider może wesprzeć te procesy. 
AMC towarzyszy liderom w zakresie opracowywania i realizacji  takich planów.

Współczesny biznes często wymaga od zespołów wyjątkowej wydajności w bardzo trudnych warunkach.

AMC pomaga liderom biznesowym w rozwijaniu płynnej komunikacji, umiejętności działania pod presją, wykorzystywaniu innowacyjnych technik rozwiązywania problemów i konfliktów oraz identyfikowaniu i wykorzystywaniu mocnych i słabych stron członków zespołu.

Tworzenie nowego zespołu

Skuteczni liderzy chcą sukcesu dla swoich zespołów. Kiedy lider dostaje do zarządzania zespół lub nowy do utworzenia - mentoring AMC dostarcza niezbędnych narzędzi do rozwoju umiejętności do: wyraźnego wyrażenia oczekiwań i celów dla zespołu; współpracy z członkami zespołu w celu określenia podstawowych zasad funkcjonowania zespołu, stworzenia z zespołem wspólnego spójnego planu; zidentyfikowania różnych stylów i zestawów umiejętności członków zespołu; oraz zmaksymalizowania wkładu wszystkich osób w zespole w osiąganie celów.

​Ustalanie priorytetów
Każdy Lider to najcenniejszy zasób firmy.
Im większy poziom kontroli oraz umiejętność sprawnego zarządzania czasem menadżer prezentuje, tym większy jest jego wkład w działalność firmy. Zasada Pareto mówi: "20% tego, co robisz, dostarcza 80% wartości". Kluczem do doskonałości w przywództwie jest określenie, co stanowi te 20% i koncentracja na tych zadaniach.
AMC pomaga liderom zidentyfikować i skupić ich energię na naprawdę najważniejszych zadaniach.

bottom of page