top of page

Usługi dedykowane

Proponujemy szeroką gamę warsztatów i indywidualnych konsultacji zaprojektowanych tak, aby sprostać dynamicznym wyzwaniom, przed jakimi staje biznes i jego liderzy. Praca w systemach kaskadowych, Agile, mieszanych, płaskich, modułowych, skupionych czy rozproszonych – znamy specyfikę wszystkich typów. Równocześnie, zawsze staramy się wyłonić najważniejsze tematy do pracy podczas rozmów wstępnych. „Szycie na miarę” to ulubiona część naszej pracy.

Problemy, które przynosi świat wymagają niestandardowych działań i nowych modeli zarządzania. Nasz pakiet dedykowanych usług ma za zadanie je adresować, jednak na bieżąco budujemy zupełnie nowe usługi.

AMC wspiera organizacje w identyfikowaniu potencjału awansu oraz wspieraniu nowo awansowanych menedżerów wyższego szczebla i kadry kierowniczej do płynnej realizacji zadań i rozwoju firmy.

AMC wspiera menedżerów w budowaniu i utrzymywaniu skutecznych i wydajnych zespołów.  Każdy zespół ma inną dynamikę, ograniczenia i możliwości. Każdy zespół jest inny. AMC prowadzi sesje rozwoju zespołu, adresujące kluczowe obszary integracji i wydajności, niezbędne do budowania skutecznych i zgranych zespołów.

Business English Aktywacja 

Zarządzanie w rodzinie 

.

Mentoring menadżerski

Zaawansowana komunikacja biznesowa

.

.

Popracujmy razem

.

bottom of page